IF Innovatie en motivatie

Letterlijk betekent innovatie ‘vernieuwing’. In de praktijk blijkt de definitie van innovatie niet zo eenduidig. Vaak denken we bij innovatie nog steeds aan nieuwe uitvindingen, maar dat is niet terecht. Als je een product of proces verbetert, innoveer je al. Innoveren gaat hand in hand met gedrag. Nieuwe ideeën vergt out-of the box kunnen denken en meer creativiteit.

 

IF change is progress is een mooi voorbeeld van inspiratie en motivatie gedurende een innovatie proces.