Geke Rosier

Geke Rosier, ondernemer en marketeer in hart en nieren. Geke wordt geïnspireerd door de snelle veranderingen in informatietechnologie. Haar passie ligt in het bij elkaar brengen van deze twee schijnbaar tegengestelde werelden; die van de ‘harde’ kennis en kundes met die van ‘zachte’ competenties zoals creativiteit, communicatie en gevoel voor verbindingen. Typische denkprocessen van de rechterhersenhelft die gezien worden als vrouwelijke eigenschappen en juist in de digitale sector steeds meer een voordeel geven. Kritisch van aard daagt Rosier de markt uit om op een andere manier naar ICT te kijken. Zij gelooft in diversiteit omdat het tot vernieuwing en meer succes kan leiden.

 

In april 2014 richtte Geke Rosier het platform RightBrains op met een missie. Het is haar droom dat IT over tien jaar niet meer wordt gezien als een vakgebied voor mannen, maar als een sexy werkveld voor iedereen. Dat vrouwen bewust zullen kiezen voor een carrière in de IT. “We moeten af van het idee dat techniek iets is voor een exclusieve groep bètajongens, en daar wil ik mijn steentje aan bijdragen”.

 

Geke heeft een maatschappelijk streven om het arbeidspotentieel in Nederland in de ICT-sector te vergroten door het inspireren, verbinden en opleiden van vrouwen in het digitale werkveld. Zo is Rosier de CIAO Academy gestart op Nyenrode. Een eenjarige managementopleiding gericht op het digitaal leidershap.digitale transformatie, digitaal leiderschap en diversiteit, IT marketing en strategie

 

Onderwerpen voor inspiratie:

 

  • Digitale economie
  • IT marketing
  • Diversiteit
  • Strategie