Sparkling wishes

In het nummer ‘Imagine’ probeert Lennon zich een ideale wereld voor te stellen: een wereld zonder grenzen, zonder oorlogen en verschillen in godsdiensten en nationaliteiten en een wereld waarin materieel bezit niet belangrijk is. In de decennia na het verschijnen van ‘Imagine’ wordt het nog regelmatig gezongen bij internationale gebeurtenissen of speciale gelegenheden.

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today…

 The World version of the iconic song ‘Imagine’, by the legendary John Lennon